header20180109

Varannan företagare saknar rutiner mot bluffakturor 2

140609-attefallshus

Nu är det snart fritt fram att bygga bostadshus på tomten på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov. Tanken med det nya attefallshuset är att minska bostadsbristen och underlätta nybyggnation av mindre bostäder.

Till skillnad mot den tidigare friggeboden som växt från 10 till 15 kvadratmeter är attefallshuset en ny bostadsform kallad komplementbostadshus som ska kunna uppföras utan bygglov. Även högsta höjd ökas från 3 till 4 meter så att det ska vara möjligt att inreda med ett sovloft.

Kallas för attefallshus
– Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare. Förslagen innebär att det blir lättare att uppföra ett litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en bostad utan att behöva söka bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall, som alltså även fått ge namn till den nya hustypen.

Fritt fram den 2 juli i år
– Om det får samma genomslag som friggeboden innebär det hundratusentals nya hus, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna till Svenska Dagbladet.

Beslutet träder i kraft den 2 juli i år och medför även några andra lagändringar som att en- och tvåbostadshus får byggas till med högst 15 kvadratmeter utan bygglov. Det blir även tillåtet att inreda enbostadshus med ytterligare en bostad utan bygglov.

Källa: Visma

 

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar