header20180109

Sociala medier på jobbet

121206_sociala-medierDärför oroar sig småföretagare för sociala medier på jobbet. Oroar du dig över vad dina anställda skriver om dig och ditt företag i sociala medier? Då är du inte ensam – mer än var tredje småföretagare oroar sig för ryktesspridning på nätet.

Sociala medier ger småföretagare helt nya möjligheter att marknadsföra sig och etablera relationer till sina kunder. Samtidigt oroar sig många arbetsgivare för problem med negativ ryktesspridning om den egna verksamheten. Enligt en undersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa oroar sig mer än var tredje småföretagare för ryktesspridning på nätet.

Företag dåliga på bevakning
Maria Moberg är advokat och jobbar med arbetsrättsfrågor på Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö. Hon berättar att företagen redan har problem med sociala medier på jobbet.

"Nästan vart fjärde företag har varit med om att deras medarbetare talat illa om dem i sociala medier. Trots det saknar vart fjärde företag bevakning av vad som skrivs om dem i sociala medier", förklarar Maria Moberg.

Rädslan för att säkerheten inte håller måttet är också en anledning till att relativt få småföretagare använder sociala medier i sin verksamhet. Enligt en undersökning från Visma använder knappt en av fem småföretagare Facebook eller Twitter i sin verksamhet.

Informationsläckor vanliga
Oron och osäkerheten över sociala medier kan i många fall vara berättigad. En rapport från IT-säkerhetsföretaget McAfee visar att fem av sex företag någon gång har drabbats av att konfidentiell information har läckt ut via sociala medier.

Källa: Visma

 

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar