header20180109

Naturturism för 3,6 miljarder per år

140317-turister

Naturen är inte bara en resurs för turister. Enligt en ny undersökning omsätter företagen som inriktar sig på naturupplevelser 3,6 miljarder kronor årligen.

– Guidade aktiviteter i naturen och boende anses vara de viktigaste affärsverksamheterna medan fiske, kajakpaddling och kanot/forsränning är de viktigaste friluftsaktiviteterna som erbjuds, säger Peter Fredman, professor vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet som genomfört undersökningen tillsammans med doktoranden Lusine Margaryan.

En kraft att räkna med
– Naturturismen är en kraft att räkna med och som är starkt bunden till rätt förutsättningar, en majoritet av alla företag är exempelvis beroende av tillgång till mark som ägs av någon annan, och frihet att röra sig i naturen är mycket viktig för tre av fyra företag, säger Peter Fredman.

Naturturism som växer
Kartläggningen visar att det handlar om många olika verksamheter som kombineras. Undersökningen identifierar cirka 1.800 företag med en genomsnittlig försäljning på knappt 2 miljoner kronor per år. Vart tredje företag bedömer dessutom att de är i en tillväxtfas.

– Resultaten pekar mot att det är troligt att naturturismbranschen växer i framtiden. 37 procent av företagen anser att de är i en tillväxtfas, och bara 8 procent att de är på tillbakagång, säger Peter Fredman.

Sommaraktiviteter vid vatten
Två tredjedelar av de svarande anser att sommarmånaderna juni till september är den viktigaste säsongen. Enligt undersökningen handlar den svenska naturturismen i stor utsträckning om olika former av aktiviteter kopplade till vatten.

Västra Götaland, Norrbotten, Jämtland och Östergötland är de län som har högst antal naturturismföretag. De flesta naturturister är svenskar, men även tyskar, danskar, holländare och norrmän nyttjar de svenska turistföretagens tjänster flitigt.

Mittuniversitetet: Miljarder omsätts i svensk naturturism »

Källa: Visma

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar