header20180109

Nya lagar du bör känna till

140702-nyalagar

En hel del nya lagar börjar gälla från den 1 juli. Har du koll på vilka? Vi har sammanställt de viktigaste lagförändringarna som kan beröra dig som företagare.

Här är 3 exempel på lagförändringar som berör företagande:

• Nya EU-gemensamma bestämmelser förändrar distans och hemförsäljningslagen till att även omfatta handel utanför affärslokaler och webbplatser

• Förenklingar för företag med minskade krav på styrelsen om skriftliga instruktioner om arbetsfördelning och arbetsordning

• Ny lag om näringsförbud träder i kraft där kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet

Andra nya lagar och förordningar som kan beröra dig som företagare är ändrad definition av bekattningsår i skatteförfarandelagen, nyheter inom skogsbruket och lättnader i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

Du hittar mer om de nya lagarna här:
Sammanställning av nya lagar och förordningar (pdf) »

Samtliga lagändringar i regeringens folder:
Viktigare lagar & förordningar inför halvårsskiftet 2014 »

Här kan du hämta Vismas sammanställning av nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014 som kan beröra dig som företagare.

Källa: Visma

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar