header20180109

Så bygger du ett framgångsrikt varumärke

130415_varumarke
När du arbetar med varumärken behöver du vara konsekvent och uthållig. Det gäller att arbeta in varumärket hos användaren, det är din produkt och ditt företag som ska vara top-of-mind hos kunden. Här får du ta del av tips från ett företag som arbetat aktivt med frågor inom immaterialrätt och som lyckats skapa ett framgångsrikt varumärke. Läs och lär av de bästa!

Viktiga saker att tänka på när du bygger ett varumärke:
- Var lättfunnen på webben; välj ett varumärke du även äger domännamnet till
- Vad betyder namnet på andra språk, kan det vara stötande?
- Stava lätt, stava rätt!
- Särskilj dig från dina konkurrenter.
- Gör inte varumärkesintrång. Du vill inte inkräkta på någon annans redan befintliga varumärke. Hos Patent- och registreringsverket (PRV) finns en varumärkesdatabas för samtliga av Sveriges registrerade varumärken.
- Registrera ditt varumärke. Du vill ha ensamrätt så att andra inte kan åka snålskjuts på din nedlagda tid och på dina goda idéer.

Så här gjorde PROSK8
Ett exempel på ett företag som arbetat aktivt med sitt varumärke är PROSK8 som gör innovativa brädor och går mot strömmen i en konservativ bransch. I skateboard-världen kasseras brädan när den blivit för sliten. Det vill PROSK8 ändra på genom att erbjuda kvalitetsprodukter som håller. Företaget använder sig både av patent, varumärkesskydd och andra verktyg för att se till att vara konkurrenskraftiga.

- Slitaget på en bräda är jämförbart med slitaget på skidors stålkanter eller mönster på däck, säger Becket Colon, grundare av PROSK8.

PROSK8:s kärnverksamhet är att utveckla ny teknik för skateboardåkare. Företaget har bland annat utvecklat en enkel lösning, en utbytbar kant. Åkaren får en skateboard som blir som ny för runt hundralappen. Bakom den till synes enkla kanten ligger mycket utvecklingsarbete för PROSK8. Eftersom det gäller ett teknikföretag ligger det nära tillhands att tro att det är patent som står i fokus, men Becket säger:

- Patent är viktigt i de tidiga skedena, innan varumärket blivit känt. Sedan är det viktigt att arbeta upp ett starkt varumärke, våra patent kommer på sikt att bli mindre viktiga, säger Becket Colon.

Patentet har hjälpt PROSK8 att få in kapital i bolaget och det har även fungerat som ett kvitto på att de var först.

Parallellt med patentprocessen har ett minst lika viktigt varumärkesarbete pågått. Det är varumärket som kommunicerar vad PROSK8 står för.

När det gäller varumärkesskydd så understryker Becket Colon att man behöver tänka igenom hur och vad man ska göra.

- När man väl har valt vilket varumärke man ska marknadsföra sig under måste man vara konsekvent. Allt man gör ska göras under varumärket. Vi har haft flera olika förslag till varumärken under arbetet, men inte registrerat något förrän vi landade i och kände oss nöjda med PROSK8.

Källa: Patent- och registreringsverketFÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar