header20180109

Kraftig ökning av seniorföretagandet

140909-seniorforetag

Landets seniorer startar företag som aldrig förr. Antalet nya näringsidkare över 65 år ökade med 21 procent första halvåret i år. Det visar en färsk sammanställning från Visma.

– Många både kan och vill jobba när de nått pensionsåldern. Ökad efterfrågan på seniorernas kompetens gör att egna företag är ett tilltalande alternativ för ett stadigt växande antal av dem, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som står bakom kartläggningen.

Företagare eller anställd
Första halvåret 2014 registrerade sig 1.111 personer över 65 år som enskilda näringsidkare. Det ska jämföras med att det startades 920 firmor i åldersgruppen första halvåret 2013. Ökningen sker samtidigt som det totala nyföretagandet, oavsett ålder och företagsform, ligger på ungefär samma nivå i år som det gjorde förra året.

– Äldre personer är attraktiva på marknaden. Det ser vi även när mindre företag anställer. Dagens seniorer är dels överlag friskare än tidigare, dels bättre utbildade. Det kombinerat med deras långa erfarenhet gör det lätt att förstå att många företagare gärna ser dem som anställda eller uppdragstagare, säger Rolf Dahlberg.

Männens dominans fortsätter
Precis som de senaste åren är ungefär sju av tio nya näringsidkare över 65 år män. Bakom första halvårets registreringar står 68 procent män jämfört med 73 procent motsvarande period i fjol.

Det mest jämställda länet hittills i år är Gotland med lika många manliga som kvinnliga nystartare. Längst ner på jämställdhetsskalan finns Gävleborgs län med 13 procent kvinnor.

Den största ökningen av seniorernas nyföretagande noteras i Sörmland, där nyregistreringarna fördubblats jämfört med i fjol. Kronoberg ligger i botten med minus 29 procent.

Konsultuppdrag vanligast
Den vanligaste branschen bland 65-plussarna är uthyrning av bostäder och lokaler. Den tidigare mest populära branschen – teknisk konsultverksamhet – har förpassats till tredje plats.

Uthyrning av bostäder och lokaler är den enda av de tio vanligaste branscherna där kvinnorna är i majoritet. Den tydligaste manliga dominansen finns inom bygg, teknisk konsultverksamhet och juridik. Den mest jämställda branschen är redovisning och revision.

Om statistiken
Undersökningen omfattar registreringen av enskild näringsverksamhet första halvåren 2013 och 2014. Den bygger på statistik från Bolagsverket, Skatteverket och UC.

Källa: Visma

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar