header20180109

161003-nyaforetag.jpg
Nyföretagandet under de tre första kvartalen i år hamnade något över genomsnittet för åren 2010-2016.

Ny fart i nyföretagandet på Österlen
Under september återhämtade sig nyföretagandet på Österlen efter en viss nedgång under sommaren. Ökningen blev hela 40 procent jämfört med motsvarande månad förra året. I september i år registrerades sammanlagt 42 nya företag i Ystad, Simrishamn och Tomelilla mot 30 under motsvarande månad i fjol.

Under de tre första kvartalen har 277 nya företag sett dagens ljus i de tre kommunerna mot 269 förra året, vilket ger en ökning med 3 procent. I landet som helhet ökade nyföretagandet med 11,6 procent i september och sedan årsskiftet ligger ökningen på 8,1 procent enligt Bolagsverkets statistik.

Ystad halkar efter
Både i Tomelilla och Simrishamn ligger nyföretagandet på plus i år. Tomelilla leder den lokala ligan med en ökning på hela 91 procent – från 33 nyregistreringar under perioden januari-september i fjol till 63 hittills i år. Simrishamn har ökat med drygt 6 procent.

Däremot är det något trögare i Ystad. Ystad har ett tapp på drygt 17 procent jämfört med rekordåret 2015. Detta sedan registreringarna minskat från 155 till 128 till och med september.

Konkursutveckling mot strömmen
Medan konkurserna har börjat öka något runt om i landet fortsätter de att ligga på en låg nivå på Österlen. Hittills i år har 14 företag gått i konkurs här. Det ska jämföras med 32 företagskonkurser vid motsvarande tidpunkt i fjol, vilket ger en minskning med 56 procent.

I landet som helhet ligger minskningen på 6 procent, enligt Upplysningscentralen, UC.

Vikande bilförsäljning
Efter en stark bilförsäljning första halvåret – främst i Ystad – har handeln med nya bilar totalt sett minskat på Österlen efter sommaren.

I september gick försäljningen ner i Simrishamn (-21 procent) och Ystad (-3 procent), men ökade i Tomelilla (+21 procent). Totalt gav det en minskning för Österlens del under månaden med drygt 13 procent, medan nybilsförsäljningen i hela landet ökade med drygt 8 procent.

Sedan årsskiftet har antalet nya bilar ökat med 8,4 procent i hela Sverige, medan nybilsförsäljningen på Österlen under samma period ökat med mer blygsamma 2,3 procent. Hittills i år har det sålts 1 853 nya bilar i Ystad, Simrishamn och Tomelilla mot 1 811 till och med september i fjol. Mer lokal bilstatistik hittar du i denna pdf-bilaga.

Källa: Nätverket Österlen/Fredell

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar