header20180109

Småföretag tveksamma till externt riskkapital

130418_externa
De flesta småföretagare drar sig för att ta in externt kapital. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Egen kontroll och oberoende är viktigt uppger nio av tio företagare i undersökningen.

Rapporten bygger på en omfattande Sifo-enkät som riktats till 1.000 företagare.

Resultatet visar att företagarna föredrar kapital som genereras i det egna bolaget och eget sparande framför att ta in riskkapital.

Vill behålla kontrollen
– Ett av de starkaste motiven bland företagarna är att behålla sitt oberoende och kontrollen över den egna verksamheten. Därför kan det finnas ett motstånd mot att ta in externt kapital, säger rapportförfattaren Dan Johansson, HUI Research.

En slutsats som Svenskt Näringsliv drar utifrån rapporten är att man från politiskt håll borde fokusera mer på att underlätta privat sparande och privat förmögenhetsbildning, i stället för att tillföra mer statligt kapital till olika fonder som stöttar företagsutveckling.

Läs mer om rapporten på SN:s hemsida »

Källa: VismaFÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar