header20190423

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark

13_gunnar_hokmark
Gunnar Hökmark visade att politik inte alls är tråkigt.
 
UTAN OPPOSITION I EU
Tisdagen den 5 augusti kl.08.00, 2008
Ystads Saltsjöbad
 
Tredje gången på Saltsjöbaden med en lika fantastiskt utsikt som alltid även om solen lyste med sin frånvaro. Dagens möte gick i politikens tecken. Ett tråkigt ämne? Inte alls, visade det sig när dagens gäst Gunnar Hökmark tog plats.

Gunnar Hökmark
Gunnar Hökmark är Ystadsonen som numera befinner sig i hetluften i EU parlamentet.
Gunnar började med att jämföra dagens samhälle med hur det såg ut för bara 150 år sedan. En tid när människorna knappt lämnade sina hembyar ens under sin livstid, medan dagens moderna människa på några timmar kan befinna sig väldigt långt från sitt hemland, vilket är en utveckling som gör att just EU och unionen är fruktansvärt viktig för den enskilda individen, ett faktum som många inte tänker på, fortsatte han. Många tar den fria rörligheten som en självklarhet, men inser inte att det finns mycket arbete bakom.

Han berättade vidare om just sitt arbete inom EU, vilket inte är så lätt alltid, eftersom alla är utlänningar, tillade han skämtsamt!

Det dagliga arbetet inom EU kan vara ganska enkelt ibland eftersom det till skillnad från riksdagen inte finns någon opposition. Beslutsvägarna kan därför vara ganska enkla, men inte alltid.
EUs främsta uppgift är att samarbeta för att främja det dagliga arbetet inom hela EU.

Gunnar påminde om de snabba skeendena som på bara tjugo år har gjort att bla alla de baltiska länderna blivit självständiga samt fullvärdiga medlemmar i EU. Han berättade vidare om när han, 1991, i direkttelefon med den lettiske presidenten fick höra när de sovjetiska trupperna omringade parlamentet samtidigt som hela den lettiska exilregeringen befann sig hemma hos honom. Denna händelse och andra mynnade ut i Lettlands självständighet.

Idag berättade han vidare, är mycket av arbetet fokuserat på att göra det lättare för företagare och forskare att arbeta över gränserna. Bl a på just forskarsidan så tappar europeiska länder väldigt många till USA. Att vi får behålla just forskning är en förutsättning för vår utveckling inom EU!

Om framtiden berättade Gunnar vidare att bl a länder som Kina, Brasilien och Indien snart hade över 1 miljard medelinkomstagare, enligt våra mått mätt, vilket på sikt innebär att de varor och produkter vi här i Europa kan köpa till väldigt billiga priser, snart kan vara ett minne blott. Här måste EU kunna vara öppnare för handel över gränserna med även andra länder.

Som avslutning blev det en kort (!?) frågestund, där Gunnar fick svara på bl a den monitära unionen, dvs, varför Sverige inte fick Euro som valuta. Vidare angående utvecklingen av EU, varför det är så brått att få med fler länder. Just denna fråga fick en följdfråga: Varför skall Turkiet bli medlem? Denna fråga väckte en del debatt och här förklarade Gunnar på ett initierat och välutvecklat sätt, varför det var så viktigt att få med just Turkiet.

Till sist avtackades Gunnar av Nätverket Österlens representanter, Lasse Nilsson och Stefan Svensson.

Om Gunnar Hökmark
Gunnar Hökmark, född 19 september 1952 i Ystad, Skåne Hökmark tog reservofficerexamen 1975 vid Södra skånska regementet, P7 och blev civilekonom i Lund 1976.

Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 1981-83, suppleant i Skatteutskottet 1982-85, i Utbildningsutskottet 1982-85, i Konstitutionsutskottet från 1985, i Utrikesutskottet från 1985, styrelseledamot i Sveriges Television 1983-85, i Datainspektionen från 1985, ledamot av data- och offentlighetskommittén från 1984 samt ledamot i Folk- och bostadsräkningskommittén från 1985.

Gunnar Hökmark var Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande 1979-84 och ledamot av partistyrelsen 1978-84. Han var riksdagsleda-mot 1982-2004, partisekreterare för Moderata samlingspartiet 1991-2000, Europaparlamentariker sedan 2004.

Även ordförande för Samfundet Sverige-Israel och tidigare ordförande för Timbro Idé. Han är även sedan 2008 en av tre någonsin utnämnda hedersordförandena av Moderata Ungdomsförbundet.

Nätverket Österlen 2008

FRUKOSTMÖTEN

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar