header20190423

Inför frukostmötet: Malin Tillmar

Malin Tillmar
Malin Tillmar är professor i entreprenörskap och vår gästföreläsare på frukostmötet i Ystad den 31 augusti. Foto: Teiksma Buseva, Linköpings universitet.

Samarbete kan vara nyckeln till entreprenörens framgång

Sedan millennieskiftet har det registrerats 60 000 nya företag varje år hos Bolagsverket. Alltfler startar eget. Men långt ifrån alla lyckas. Varför?
Detta och mycket annat får du veta mer om på frukostmötet den 31 augusti när Malin Tillmar gästar oss på Ystads teater. Malin är professor i entreprenörskap och hon vet.

Som en uppmjukning inför frukostmötet kan du fundera på vad en entreprenör egentligen är.

– En nyckel till att förstå entreprenörskap är insikten att alla företagare inte är entreprenörer och alla entreprenörer inte är företagare, säger Malin Tillmar.

När Malin för ungefär tio år sedan letade på ordet ”entreprenör” bland clipart-bilder på nätet hittade hon – vita män med hjälm. Den som googlar på samma sökord i dag hittar snarare personer i skjorta och kavaj, men fortfarande mest vita män.

Dock är det så att andelen kvinnor i skaran nya företagare ökar – om än i långsam takt. Villkoren för kvinnors företagande är ett av de forskningsområden som Malin Tillmar ägnar sig åt.

Tufft för kvinnors företagande
Bland forskningsrönen som hon och hennes kollegor kunnat presentera märks att många kvinnor lämnat fasta anställningar för att driva eget och sedan upplevt att det fått det sämre. Ofta som en effekt av tuff konkurrens och låga marginaler just i de branscher de verkat i, exempelvis vård och omsorg.

– Vår forskning visar att de offentliga marknaderna behöver tydligare styrning för att småföretagande ska ha en chans mot de stora koncernerna, säger Malin Tillmar. 

entreprenör_google.png
Den som googlar på ”entreprenör” hittar mest bilder på män (skärmdump från Google).

De pågående studierna av kvinnors företagande bedriver hon tillsammans med tre andra forskare på olika universitet i Sverige. Målet är att belysa genusfrågorna med utgångspunkt från teoretisk och erfarenhetsgrundad kunskap. Politiska ideologier och känslor ska inte påverka slutsatserna.

Att den här forskningen anses viktig understryks av att en av landets genom tiderna främsta entreprenörer, Ingvar Kamprad, lämnat bidrag till finansieringen genom medel från Familjen Kamprads stiftelse.

Småföretagande i utvecklingsländer
Malin Tillmars har ända sedan studieåren inriktat sin forskning på förutsättningarna för entreprenörskap i olika typer av sammanhang. Och då inte enbart inom traditionellt företagande utan också i vidare samhällsperspektiv.

Ett forskningsområde rör frågan hur organisationer, företag och offentlig sektor kan organisera sig för att integrera bland annat långtidssjuka, nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Ett annat område som hon ägnat mycket av sin forskargärning är småföretagande i utvecklingsländer. De studierna tog henne bland annat till Tanzania, där hon bodde och verkade ett helt år. Hon lärde sig också swahili, dels för att kunna forska på plats, dels för att kunna fortsätta att hålla kontakt med sina afrikanska kollegor.

– Vi kan definitivt lära av varandra när det gäller att utveckla nya företag. Här hemma är målet med att starta eget ofta att man vill ha ett eget företag att styra över och utveckla. I Tanzania hittar man snarare drivkraften i att det egna företaget är en nödvändighet för familjens försörjning, säger Malin Tillmar.

Mer samarbete och större handlingskraft
En av flera effekter av de här skillnaderna i förutsättningar är att de afrikanska småföretagen samarbetar mer och dessutom drivs av mer påtaglig handlingskraft. Forskarna brukar dra en skiljelinje mellan vad de kallar nödvändighetsdrivet och möjlighetsdrivet entreprenörskap. Malin kommer att prata mer om det på frukostmötet.

Hon hade för övrigt själv möjlighet att satsa på egenföretagande en gång. Det hade bara varit att fortsätta i släktens tradition och driva barnklädesbutiken som hennes farföräldrar en gång startade i födelsestaden Linköping.

– Man kan lugnt säga att jag växte upp i en småföretagarfamilj. Men trots att jag bokstavligen växte upp i en butik och präglades av företagarlivet ville jag bli något annat, allra helst författare.

– På sätt och vis har jag blivit författare eftersom jag forskar om, analyserar och skriver om entreprenörskap. Dessutom har jag kunnat uppfylla en tidig dröm om att kunna arbeta globalt.

Nya företagsformer växer fram
Samtidigt fortsätter hon att forska kring lokalsamhällets betydelse för vilka kreativa lösningar som växer fram och vem som får möjlighet att utveckla dem.

Här ser hon också att nya företagsformer utvecklas. Då handlar det också om något lite mer ovanligt för just svenskt entreprenörskap, nämligen samarbete.

– Ett enkelt exempel, säger Malin Tillmar, är detta: En restaurangägare och en massör går ihop om ett gemensamt projekt och så har de embryot till ett fantastiskt spa där var och en driver sin egen verksamhet. Samarbetet är förutsättningen för och nyckeln till framgång.

Fundera på vad du kan skapa i form av samarbeten tills vi ses och minglar på nästa frukostmöte. Och begrunda frågan om vad som egentligen är entreprenörskap.

Fotnot: Av samtliga företag som registrerats i landet sedan år 2000 har Ystad, Tomelilla och Simrishamn bidragit med cirka 6 000 eller i genomsnitt 333 nya företag per år. Simrishamn utsågs till Årets nyföretagarkommun i landet 2014 och Ystad tog hem samma titel 2015.

Text: Lars Fredell, informationsansvarig
lars.f@natverketosterlen.se

MALIN TILLMAR
Ålder: 44 år
.
Bostadsorter: Växjö och Linköping.
Yrke: Professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och gästprofessor i företagsekonomi vid universitetet i Linköping. Medförfattare till en rad forskningsrapporter om bland annat kvinnors entreprenörskap och hållbar organisationsutveckling.
Familj: Två döttrar, 12 och 15 år.
Se Malin Tillmars presentation av sin forskning på YouTube:
youtu.be/a4s6RwxKWI8

Möt Team Nätverkets stipendiater

Nikola Boron och Joel Eriksson

På frukostmötet den 31 augusti i Ystad får vi även stifta bekantskap med två av våra framgångsrika stipendiater i Team Nätverket. Nikola Boron berättar om sina satsningar i triathlon och racerföraren Joel Eriksson delger oss sina erfarenheter från det första året i den stenhårda DTM-serien nere på kontinenten.

FRUKOSTMÖTEN

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar