header20190423

Inför frukostmötet: Olof Stenhammar

Olof Stenhammar
Olof Stenhammar är en av skaparna bakom den moderna börshandeln. Numera titulerar han sig bonde och entreprenör. Han är vår gästföreläsare på frukostmötet i Ystad den 28 september.

Skolans busfrö blev en av världens ledande börsfinansmän

Den som har aktier – eller någon gång haft några – har säkert också hört namnet Olof Stenhammar. Han är en av skaparna av den moderna, datoriserade börshandeln i Sverige. Den 28 september är han gästföreläsare på Nätverket Österlens frukostmöte på Ystads Teater.

Olof Stenhammars väg till börsen var både krokig och äventyrlig (mer om det längre ner), men blev till slut både spikrak och exceptionellt framgångsrik. Förutsättningarna uppstod när finansmarknaderna i ett stort antal länder, även i Sverige, avreglerades på 1980-talet.

Avregleringarna gav nya möjligheter för personer och företag med kunskaper och incitament att skapa nya verksamheter. I Olof Stenhammars fall var affärsidén att handla med aktieoptioner. 1984 grundade han företaget Optionsmäklarna (OM).

Först i Sverige – och i världen

OM blev Sveriges första marknadsplats för handel med optioner. Samtidigt blev OM också först i världen med att bedriva elektronisk börsverksamhet under privat ägande.

Naturligtvis gick inte allt smärtfritt i början. Både marknader och myndigheter hade till en början svårt att hantera steget från sträng reglering till snabba transaktioner över landsgränserna. Bankinspektionen ville förbjuda OM:s verksamhet och några av storbankerna kände ett hot mot sina egna affärer.

Men för Olof Stenhammar låg den stora affärsvärlden öppen och de nya datoriserade lösningarna banade väg för internationella etableringar och samarbeten. 1998 var OM så stort att företaget ”slukade” Stockholms fondbörs. Lite mer sansat brukar det beskrivas som ett samgående. Det nya namnet blev hur som helst OM AB.

Ville köpa Londonbörsen

Det var inte slut där. Bara ett par år senare lade OM ett bud på Londonbörsen. Budet väckte stor internationell uppmärksamhet men avvisades till slut. Det var lite för bra för den engelska börsaristokratin att blir uppköpt av ett svenskt bolag.

Istället vände OM och Olof Stenhammar blickarna mot andra länder. Med början 2003 och ett par år framåt inkorporerades börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik och de tre baltiska staterna i OMX, som företaget under processen bytte namn till. OMX var nu en stor och viktig aktör på den internationella finansmarknaden.

Därför var det heller ingen överraskning att de internationella banden skulle bli ännu starkare. 2008 gick OMX samman med den amerikanska Nasdaq-börsen. Olof Stenhammars från början lite äventyrliga med samtidigt nyskapande optionshandel utgör drygt 30 år efter grundandet en del av bakgrundshistorien till Nasdaq OMX Group, en av världens ledande börser.

OS som i OS

Den som är mer intresserad av idrott än aktier har kanske stött på Olof Stenhammars namn i helt andra sammanhang än affärer. Initialerna OS passar nämligen väldigt bra in i ett annat av hans många engagemang, nämligen Sveriges förhoppningar att ännu en gång få arrangera olympiska spel – mer än 100 år efter sommar-OS i Stockholm 2012 (Ryttarspelen 1956 oräknade).

I slutet av 1990-talet ledde Olof Stenhammar den organisationskommitté som verkade för att Stockholm skulle få stå värd för sommar-OS 2004. Aten vann. Vilket inte hindrat honom från att fortsätta engagera sig i den svenska idrottsrörelsen. Han ses fortfarande i flera olympiska sammanhang, senast i samband med vinter-OS i Sydkorea i år.

Olympiska kommitténs nuvarande satsning på lovande ungdomar var han i högsta grad delaktig i när den för ett antal år sedan började lägga grunden de framgångar som nu skördas. När vi berättar för honom om Nätverkets upplägg med stipendier till elitsatsande ungdomar säger han sig se vissa intressanta likheter.

Gett namn åt ett eget grund

Idrottsintresset till trots har Olof Stenhammar inte själv tävlat olympiskt. Däremot har han seglat på grund. Sommaren år 2000 gjorde han det så rejält i den finska skärgården att han sedermera fått de påseglade grundet uppkallat efter sig. Grundet Stenhammaren finns numera angivet på finska sjökort.

Segeläventyret får räknas till Olof Stenhammars mer spektakulära bravader. Dit hör även hans tid som försäljare av julgranar och swimmingpooler. I de branscherna började hans karriär inom affärslivet efter en danande och orolig period på skånska internatskolor.

Om detta och mycket annat från ett brokigt och spännande liv berättar Olof Stenhammar utförligt i sina memoarer. De gavs ut 2012 under titeln ”Det ordnar sig”.

Nu har Nätverket Österlen ordnat så att alla våra medlemmar får möjlighet att höra denna mångkunniga affärsman själv berätta om sitt spännande liv och dela med sig av sina erfarenheter på vårt nästa frukostmöte. Det kommer att bli en oförglömlig avslutning på frukostmötesåret.

Text: Lars Fredell, informationsansvarig

lars.f@natverketosterlen.se

OLOF STENHAMMAR
Ålder: 77 år
.
Nuvarande yrke: Bonde och entreprenör.
Familj: Fru och två barn samt sex barnbarn.

Bostad: Norrnäs gård på Värmdö. Äger även en skogsgård på Åbordsön norr om Härnösand.
Utbildning: Pol mag vid Lunds universitet och reservofficersexamen från Kungliga Sjökrigsskolan.
Utmärkelser: Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan Stockholm och filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet.

 

Kornelia Jönsson

Möt en av Team Nätverkets stipendiater

På frukostmötet i Ystad får du även träffa en av våra framgångsrika stipendiater. Bordtennisspelaren Kornelia Jönsson berättar för oss om sitt spel i en av landets bästa klubbar men också internationellt.

 

 

 

FRUKOSTMÖTEN

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar