header20190423

Företag i Nätverket: YstadÖsterlen Revision

Sven-Olof Larsson / Foto: Rebecca Wallin
Sven-Olof Larsson är ägare i YstadÖsterlen Revision. Han började tillsammans med en medarbetare1993, nu har byrån kontor i Ystad och Simrishamn och ett 20-tal anställda.

Redovisning och revision nära kunderna

Nätverkande är bevisligen bra för affärerna, samverkan kan vara ännu bättre – men allra bäst kan det bli om man går samman. Precis så bra har det blivit för YstadÖsterlen Revision sedan två företag efter några års samägande nu har slagit ihop 65 års samlad erfarenhet i ett bolag.

Dessutom är det nya företaget färska medlemmar i Nätverket Österlen.

- Sammanslagningen har bland mycket annat positivt gett oss ett gemensamt företagsnamn och varumärke att arbeta under, säger Sven-Olof Larsson som är ägare i YstadÖsterlen Revision.

En lyckad sammanslagning är självklart något att fira. Det faktum att den äldsta halvan av byrån, Företagsredovisning i Ystad, funnits i 40 år och att Österlenrevision i Simrishamn varit med i 25 år är också en firaranledning. Summan blir ett ståtligt 65-årsjubileum hösten 2018.

Tog över som ägare

För Sven-Olof Larssons del började resan på Österlenrevision i Simrishamn 1993. Vid starten var det han och en medarbetare till på byrån. Vid millennieskiftet hade de skaffat ytterligare en handfull kolleger och 2010 tog Sven-Olof över som ägare.

2012 förvärvades byrån i Ystad och i dag har de båda kontoren tillsammans ett 20-tal medarbetare med olika kompetenser. Det gör att YstadÖsterlen Revision kan erbjuda en hel administrativ bukett bestående av redovisning, lönehantering, bokslut, deklaration, rådgivning och revision.

- Med vår breda kompetens kan vi erbjuda alla tänkbara tjänster med kvalité och trygghet på en hög servicenivå. Eftersom vårt huvudfokus är Österlens många små och medelstora företag får vi ofta en jordnära relation med våra kunder, säger Sven-Olof Larsson.

Med koll nära kunderna

Byrån har lagt fast sin inriktning i ett tydligt motto: ”Nära dig med koll”. Det innebär att man ska finnas nära den som har koll, nära den som vill ha koll och nära kunderna med deras koll.

Precis som i alla branscher där tillgången på tjänsterna bedöms lika tufft som innehållet i dem gäller det att skapa förtroende.

- Kunderna som kommer till oss med exempelvis sin bokföring eller sina löner behöver också kunna ha oss som bollplank och kunskapsförmedlare. Det gäller särskilt i mindre företag där all tid i första hand måste läggas på kärnverksamheten.

- I de lägena kan vi komma in med vår kunskap i enskilda möten med kunderna där och när det passar dem. Eller i form av föreläsningar i frågor som rör exempelvis deras ekonomi och juridik, berättar Sven-Olof.

Utbildning och utveckling

Men också intern är kunskapsspridningen bland medarbetarna är viktig på YstadÖsterlen Revision.

- Utbildning i egen regi är ofta bästa sättet att förmedla nya kunskaper, dels därför att vi vet vad vi behöver lära oss mer om, dels för att medarbetarna besitter mycket av den kunskap som hela byrån behöver tillägna sig. Vi kan helt enkelt utbilda varandra, säger Sven-Olof.

YstadÖsterlen Revision
YstadÖsterlen Revision har sin personal fördelad på två kontor – ett i Simrishamn och ett Ystad. Vid utbildnings- och informationstillfällen samlas ofta hela personalen.

Därtill kommer ny kompetens och nya kunskaper in i företaget i takt med att verksamheten växer och nya medarbetare rekryteras. Med en tydlig företagskultur vill Sven-Olof att hans byrå ska vara en attraktiv arbetsgivare för både nya och gamla medarbetare.

- Precis som när det gäller att få nya kunder är det viktigt att nå ut med kännedomen om att vi är en intressant och utvecklande byrå att jobba på. De viktiga budskapen sprids sällan med reklam utan mer i kommunikationen mun till mun, påpekar han.

Ett sätt att få ut sina positiva budskap är att nätverka. I Nätverket Österlen har både Sven-Olof och hans kolleger – precis som alla andra medlemmar – goda möjligheter att möta ännu större delar av den lokala marknaden.

Text: Lars Fredell, informationsansvarig Nätverket Österlen
lars.f@natverketosterlen.se
Foto: Rebecca Wallin / Fri kommunikation

YstadÖsterlen Revision AB
Storgatan 36 A, Simrishamn
Telefon: 0414-282 50
Industrigatan 21, Ystad
Telefon: 0411-570 900
E-post: info@yorevision.se
Hemsida: www.yorevision.se

yorev-logotyp.png

 

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar