header20190423

Företag i Nätverket: Narrativinstitutet

Tobias Richard
Tobias Richard utanför familjens hus utanför Järrestad där han också har sitt hemmakontor. Renovering pågår men också mycket jobb i det nya företaget Narrativinstitutet.

Allt är berättelser – Tobias vet hur de får liv

Vad tror du att kunder, vänner och omvärlden i stort tycker om ditt företag eller din organisation?
Om du känner på dig att de inte vet vad du vill att de ska veta kanske du skulle fundera på att berätta det, skapa ett narrativ. Det är vad Narrativinstitutet hjälper till med.

Företagets affärsidé bygger på att allt är och kan bli berättelser. Genom att kombinera den kompetens som medarbetarna har inom terapeutiska metoder med upptagning av ljud och bild lockar de fram och dokumenterar berättelser. Resultatet kan bli en film eller en podd (ljudsändning), som kan användas inom exempelvis utbildning eller intern och extern kommunikation.

- Tyvärr är det många företagare som inte ser potentialen i de berättelser som finns i deras verksamheter. Att nå ut med skildringar av det slaget kan definitivt bidra till att göra bilden av företaget starkare, säger Tobias Richard.

Många tillgängliga kanaler
Det nya medielandskapet erbjuder många kanaler för att nå ut med berättelserna. Youtube, Facebook, poddar, företagets eget intranät eller den egna hemsidan är några.

Narrativinstitutets målgrupper är dels företagare och organisationer, dels privatpersoner. För den senare gruppen finns ett speciellt upplägg för att dokumentera en människas liv, intressen eller hobbies för efterlevande. Mer om det senare längre ner.

Allt berättande kräver en pedagogisk och gärna också en psykologisk känsla. Tobias är väl förtrogen med båda områdena. När han startade företaget 2018 och flyttade med sin familj från Malmö till Järrestad hade han just lämnat en tjänst som rektor.

Dessförinnan hade han bland annat studerat psykologi ända fram till en masterexamen i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och universitetet i Leipzig. Studier som han sedan byggt på med en grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi.

- I dag vet forskningen väldigt mycket om idrottens koppling till psykologin. Idrotten har också blivit allt bättre på att se hela människan och inte bara en utövare i jakt på prestationer.

Idrottare och företagare
Därför tycker Tobias också att Nätverket Österlens stöd till elitsatsande idrottsungdomar är positivt, eftersom det finns en så tydlig koppling till den verklighet som arbetslivet representerar i nätverkandet med medlemsföretagen.

Det kan man säga är en del av Nätverkets narrativ. Precis som berättelsen om Tobias egen väg till att bli egenföretagare.

- Jag fick en idé för ungefär fyra år sedan och gick sedan och funderade på den medan jag jobbade i utbildningsvärlden. Till slut hade jag lagt pusslet färdigt och då kände jag mig också mogen att ta steget, berättar han.

Kontakt med företagare

Kunder finns redan, främst inom utbildning och sjukvård. Men företag och kommuner räknar Tobias också med att kunna etablera kontakter med.

- Min bild är att många företagare funderar på hur de ska nå ut med budskap och berättelser som inte går att sprida med hjälp av reklam. Istället för att vänta på att lokalradion ska komma och be dem berätta – vilket de väldigt sällan gör – kan de med vår hjälp spela in sina berättelser, få dem professionellt sammanställda och tillgängliga för en bred allmänhet.

Intressanta och mänskliga berättelser hjälper till att stärka varumärket både internt och externt. När presentationerna kommer upp på en proffsig nivå sticker företaget ut.

- Dessutom fungerar de förebyggande om exempelvis en kris skulle drabba organisationen, säger Tobias, drar paralleller till senare års skandaler i några av våra största banker. Var fanns ledningens initiativ till de egna berättelserna där?

Tobias Richard
Tobias Richard sitter ofta och arbetar i gårdens inglasade uterum med milsvidd utsikt över slätten.

I det utåtriktade och proaktiva företaget är det sällan svårt att hitta uppslag till berättelser. Det är egentligen bara att ställa några enkla frågor: Vad gör vi på det här stället? Vilka arbetar här? Vad vill vi med vår verksamhet?

- Utifrån den typen av frågor kan vi vara med och dokumentera berättelser som ger nya perspektiv på företaget. När kunderna får del av de här skildringarna ökar sannolikheten att de vill göra affärer med berättaren.

Berättelser i livets slutskede
Någon gång ska alla berätta sin sista historia och det finns ett växande intresse bland människor att dokumentera ett långt liv för de efterlevande innan det är för sent.

I samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund har Narrativinstitutet skapat en modell för hur en människas livshistoria, intressen eller specialkunskaper kan dokumenteras. Med hjälp av intervjuer och exempelvis gamla bilder gör man en film med och om den person det gäller.

- Det finns alltid något med den lilla människans storhet som är värd att bevara till eftervärlden. För anhöriga betyder sådana berättelser mycket mer än alla tv-dokumentärer om kända personers livsverk de någonsin sett, menar Tobias.


Narrativinstitutets medarbetare – direkt från företagets hemsida.

Text och foto: Lars Fredell

Informationsansvarig Nätverket Österlen
lars.f@natverketosterlen.se

Narrativinstitutet
Järrestad 1322, Simrishamn
Telefon: 0734-456572
E-post: info@narrativinstitutet.se
Hemsida: www.narrativinstitutet.se

Narrativinstitutet

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar