header20190315

Företag i Nätverket: Gärsnäs Bil

garsnasbil_01.jpg
Ronny Åkerlund, Bengt Malmkvist och PG Larsson ser till att kunderna blir väl mottagna hos Gärsnäs Bil.

Bilhandlarna som gör affärer med ett handslag

En gång i tiden fanns det en bilhandlare i snart sagt varenda by. Nu är förutsättningarna annorlunda och bilförsäljarna färre – men det finns undantag. I Gärsnäs stod en nedlagd bilhall tom i åtta år innan Gärsnäs Bil satte upp sin första skylt 1998. Sedan dess har det rullat på i allt rakare hjulspår.

– Vi har låtit verksamheten växa i takt med försäljningen – både för att behålla en god ekonomi och för att kunna ge kunderna den bästa servicen. I stort sett alla stora investeringar har gjorts med intjänade pengar, säger Bengt Malmkvist, som är huvudägare och styrelseordförande i företaget.

Den senaste stora investeringen innebar att byggnadens tidigare, huvudsakligen murade fasad ut mot Malmövägen glasades från golv till tak. Allt för att ge bilhallen en modernare och mer inbjudande utformning.

Från gammalt till nytt
Även interiört har hallen fått en ljusare och mer ändamålsenlig utformning. Den som handlade en Volvo här på 80-talet skulle inte känna igen sig idag, men däremot känna sig välkommen. Bengt Malmkvist och hans kolleger har kunder från hela södra Sverige.

När Nätverket är på besök tar vi en fika ihop med en bilägare från Lund. Han har kört med sin Mazda de sju milen till Gärsnäs för den årliga servicen. ”Jag har anlitat verkstäder på flera orter i Skåne, men här får jag definitivt det bästa mottagandet och den bästa servicen”, säger han.

garsnasbil_02.jpg
Gärsnäs Bil har numera en modern och inbjudande fasad mot Malmövägen.

Bengt tror att de många långväga kunderna uppskattar det som en mindre bilfirma kan erbjuda om de gör det på rätt sätt.

– Vi kan säkert vara mer personliga i våra kundkontakter. Det gäller hela kedjan från försäljning till leverans och servicetillfällen – och ofta till en ny affär, säger han.

Förtroende gynnar kundrelationerna
Mycket handlar om att skapa förtroende. Det börjar redan när affären görs upp.

– Här gör vi affärer som förr i världen. När vi är överens om vilken bil och vilken utrustning kunden ska ha skakar vi hand på köpet. Det är vårt sätt att göra affärer på och handskakningen är vårt ömsesidiga avtal, berättar Bengt.

Kunden får en tydlig signal om att här gäller löften och ärlighet. För Gärsnäs Bil är förtjänsten mindre pappersarbete och lite mindre administration, det vill säga lägre kostnader. Kunden får självfallet kvitto när bilen hämtas ut och betalas.

– Det är förvånansvärt få affärer som spricker. Den kund som av någon anledning inte kan fullfölja ett köp skulle inte ha gjort om det funnits ett skrivet avtal heller. Och om köpet går om intet finns det alltid någon annan som vill ha den beställda bilen, menar Bengt.

Mazda och Mitsubishi
För närvarande erbjuder Gärsnäs Bil två märken – Mazda och Mitsubishi. Lite större, fyrhjulsdrivna personbilar har sin naturliga kundkrets på Österlen, men också öppna bilar har sin marknad i det cabvänliga sommarlandskapet.

garsnasbil_03.jpg.jpg
Mazda och Mitsubishi är de två bilmärken som Gärsnäs Bil valt att satsa på.

– Jag tycker att vi har en bra mix av modeller och erbjudanden till kunderna. Både till dem som bor här året runt och till dem som enbart tillbringar somrarna här nere, säger PG Larsson, delägare och försäljare på Gärsnäs Bil sedan starten för snart 20 år sedan.

Precis som Bengt Malmkvist och firmans tredje försäljare, Ronny Åkerlund, har PG sina rötter på Österlen och i bilbranschen. Tillsammans har de en gedigen kunskap, inte bara om bilar utan om hur man gör affärer där både kunder och säljare blir nöjda.

Nätverket viktig mötesplats
Här kommer även Nätverket Österlen in som en naturlig plats för ytterligare kontakter.
– Det är trevligt att träffa andra företagare under lättsamma och lärorika former – och så är det också ett bra sätt att knyta nya kontakter, säger Bengt Malmkvist.

Gärsnäs Bil

Adress: Malmövägen 75, 272 61 Gärsnäs

Telefon: 0414-287 70

E-post: info@garsnasbil.se
Internet: www.garsnasbil.se

logo_garsnas-bil.jpg

Text och foto: Lars Fredell

Nyhetsredaktör på Nätverket Österlen


 

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar