header20190423

Företag i Nätverket: Österlenmagasinet

Österlenmagasinets redaktion
Typisk österlensk redaktionsmiljö. Österlenmagasinets hela redaktion på en bild. Fredrik Ekblad och Hannah Andersson skriver nästan alla texter och tar i stort sett alla bilder till tidningen.

Tidningen som är ”som en god vän” för läsarna

Den dimper ner i brevlådorna över hela Österlen varje torsdag och är aktuell minst en vecka. ”Många säger att de ser den som en god vän och det tycker vi är ett väldigt trevligt omdöme”, säger Fredrik Ekblad. Österlenmagasinet är inte som vilken annan gratistidning som helst.

Fredrik är redaktör och ansvarig utgivare för Österlenmagasinet. Dessutom skriver han flitigt i tidningen, som inte bara är en av landets största lokaltidningar utanför storstäderna utan också har en av de minsta redaktionerna. Två journalister gör nästan hela jobbet – Fredrik och hans kollega Hannah Andersson.

Österlenmagasinet har blivit ett tongivande inslag i det lokala medielandskapet i sydöstra Skåne. Tidningen startades redan 1984 och drivs sedan 1998 av Ystads Allehanda, men redaktionen är helt fristående från YA. Annonsförsäljningen, som finansierar hela produktionen, sköts av Allehandas annonsavdelning.

Större upplaga på sommaren
Varje vecka når ÖM ut till 27 500 hushåll i Simrishamn och Tomelilla inklusive alla byarna i de båda kommunerna. Varannan vecka går tidningen även ut till 8 300 mottagare i Ystads kommun.

- Men på sommaren är upplagan uppe i 39 500 exemplar, eftersom vi då också når alla sommarboende, berättar Fredrik Ekblad.

Gemensamt för i stort sett alla som får tidningen är att den känns angelägen för dem. Den är inte bara ”en god vän”, som en läsare uttryckt det, utan också en viktig källa för information och inspiration.

- Vår ambition är att vara närvarande i den verklighet som våra läsare och intervjupersoner lever i. Med allt det spännande som händer och med alla de intressanta människor som finns här på Österlen är det tacksamt att göra den här tidningen, säger Hannah Andersson.

Varje uppdrag en ny utmaning
Även om Hannah och Fredrik både är professionella skribenter och fotografer är varje uppdrag en ny utmaning.

- Inget ämne är viktigare än det andra, säger Hannah och påpekar att de både skriver om andlig och odlad kultur. Med andra ord allt från teater till betskörd.

En viktig förklaring till tidningens popularitet är sannolikt det faktum att redaktion kan arbeta helt utifrån egna uppslag och läsekretsens reportageidéer. Till skillnad från gratistidningar där artiklarna är resultatet av i vilken mån ett omskrivet företag betalar för sin annons. Den typen av utgivarfilosofi genomskådas lätt av läsarna.

För att understryka vilket genomslag Österlenmagasinet har i sydöstra Skåne berättar Fredrik Ekblad om en ganska färsk undersökning som visar att tidningens varumärke kom upp i en kännedom på 99 procent i området. Då behövs det inga långa introduktionssamtal när skribenterna hör av sig för ett reportage.

Många spännande miljöer
Miljöerna de kommer in i på sina uppdrag är väldigt varierande.

- Vi kommer in i massor av roliga och spännande kretsar. Ofta är det ställen man aldrig skulle ha haft möjlighet att besöka annars. Människorna vi intervjuar är alltid väldigt trevliga och vi lär oss fantastiskt mycket om allt möjligt av det spännande som finns här på Österlen, säger Hannah Andersson.

Österlenmagasinet

Papperstidningen lever. Österlenmagasinet kommer inte bara ut i tryckt form utan finns också på nätet, men det är pappersutgåvan som läsarna föredrar.

Både Hannah och Fredrik ger faktiskt intryck av att deras reportagearbete närmast är en fortsättning på deras tidigare studier. Hannah är utbildad mellanstadielärare och har dessutom en fil mag i miljöstrategi. Fredrik har en fil mag i religionsvetenskap. Båda har dessutom mediestudier i bagaget.

Däremot bor ingen av dem på redaktionens hemort, Simrishamn. Hannan bor någon mil västerut och Fredrik några mil norrut. Det gör samtidigt att de enkelt kan dela upp reportage mellan sig inom det område som avgränsas av en linje från Ystad till Brösarp – tidningens bevaknings- och täckningsområde.

- Det är viktigt för oss att vara ute så mycket som möjligt. Dels för att göra intervjuer, dels för att träffa människor och få in tips och idéer, säger Hannah.

Österlenmagasinets medarbetare

Ständigt på väg. Österlenmagasinets journalister Fredrik Ekblad och Hannah Andersson tillbringar inte mycket av sin arbetstid på redaktionen i Simrishamn. Men en dag i veckan ses de för att planera sina reportageuppdrag.

Håller fast vid papperstidningen
Närvaron i området är också en del av marknadsföringen för tidningen, som faktiskt också finns i en nätversion och som dessutom har en egen Facebook-sida.

- Men det är den tryckta tidningen som är viktigast för läsarna. De flesta av våra läsare föredrar papperstidningen. Där skiljer vi oss en del från många andra tidningar, som satsar allt hårdare på sina digitala utgåvor. Men vi vet vad våra läsare vill ha och håller oss till det, säger Fredrik.

Text och foto: Lars Fredell, informationsansvarig Nätverket Österlen
lars.f@natverketosterlen.se

Österlenmagasinet
Storgatan 23, Simrishamn
Telefon: 0411-55 78 34
E-post: red@osterlenmagasinet.se
Hemsida: www.osterlenmagasinet.se

Österlenmagasinet kommer ut med 50 tryckta nummer varje år. Normalt har tidningen 28-32 sidor, men inför påsk och den årliga Konstrundan går man upp till 48 sidor. Tidningen ägs av Ystads Allehanda.

osterlenmagasinet logo

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar