header20190423

Företag i Nätverket: Printprofil

 Printprofils personal
Hög servicenivå. Printprofils samlade styrka med från vänster ägaren Mattias Andersson, Robin Olsson, Martin Söderberg och grundaren Roland Nilsson.

Här får kunden kvitto på att servicelösningen är bra

I vissa branscher går utvecklingen så fort att ett par år gamla maskiner redan är färdiga för museum. Mattias Anderssons kontorsserviceföretag finns i en sådan bransch. Förlåt, begreppet ”kontorsservice” är redan gammalt. Men faxar säljs faktiskt fortfarande.

Printprofil är numera namnet på företaget, som har sina rötter både i Ystad Kontorsservice och Kontorsleverantören i Simrishamn. Det har det genom att Printprofils nuvarande ägare, Mattis Andersson, och företagets grundare, Roland ”Rolle” Nilsson, har jobbat på båda de ”gamla” kontorsserviceställena.

Roland Nilsson startade Printprofil år 2000. Året därpå anställdes Mattias Andersson och hösten 2017 övertog Mattias ansvaret för verksamheten samtidigt som Roland jobbar kvar i firman. 

Samma år utökades företaget genom att en tredje person, Robin Olsson med ett förflutet inom hemelektronikbranschen, anställdes. 2018 började en fjärde anställd, Martin Söderberg, som tillförde nya specialkunskaper.

Nya strategiskt placerade lokaler
För att ytterligare markera att den nya tiden erövrat företaget finns det sedan hösten 2018 i inbjudande lokaler på en väl exponerad plats nära den västra infarten till Ystad. På Rotfruktsgatan 1 för att vara alldeles exakt.

Dit har Mattias, Roland, Robin och Martin tagit med sig åratal av erfarenheter och förstås alla sina kundkontakter. Men de jobbar på nya sätt och med mer moderna lösningar numera.

Printprofils lokaler
Perfekt läge, inbjudande lokaler. Sedan hösten 2018 huserar Printprofil med sitt breda utbud av starka varumärken vid västra infarten till Ystad.

– Vi har arbetat med allt inom kontorsmaskiner från faxar och skrivmaskiner till kontorsmaterial och kopiatorer. Idag kretsar det mesta av vår verksamhet kring modernare dokumenthantering och betallösningar, där vi erbjuder allt från installation, drift och underhåll, berättar Mattias.

Fax för viktiga dokument
Och faxar finns alltså kvar. Numera i form av en funktion i maskiner som kan allt från att scanna, skriva ut, kopiera till att faxa.

– Det finns fortfarande ett behov av att kunna faxa i verksamheter som har särskilt höga krav på säker dokumenthantering. Exempel på detta är advokatkontor och sjukvårdsinrättningar. Där duger det inte med e-post när konfidentiella uppgifter skickas, säger Mattias.

Behovet av att kommunicera på distans är dock påtagligt i den värld som Printprofil jobbar i. Kunderna behöver kunna kommunicera med sin omvärld på en rad olika sätt. E-post förstås, men också lösningar för att ta betalt och för att betala.

Här kommer Printprofil högst påtagligt in eftersom de kan erbjuda i stort sett alla delar. Antingen i form av helt färdiga paketlösningar eller i form av kopplingar mellan olika system. Exempel på det senare är integration av en eller flera kassaapparater med ett datasystem för bokföring och fakturering.

Stort geografiskt område
Samtidigt måste Mattias och hans kollegor kunna kommunicera med alla sina kunder – och då inte bara genom att komma på besök.

– Vi har hela sydöstra Skåne som vår primära region, så det är ett stort arbetsområde att täcka in. Dra en linje från Trelleborg till Sölvesborg, så vet alla var vi jobbar, säger Mattias.

Antika maskiner
Inte så länge sedan. En och annan antik kassaapparat och för den delen också räknemaskiner, faxar och en av de första kopieringsmaskinerna finns till beskådande i butiken – som en påminnelse om inte alltför avlägsna forna tider.

I övrigt har Printprofil installationer över hela Sverige och ett antal leveranser till exempelvis Danmark, Norge och Tyskland. För att klara uppföljningen av de här kundrelationerna utför man alltmer systemunderhåll och kundservice på distans. Det sparar mycket värdefull tid både för killarna på firman och för kunderna.

– Istället för en timme i bil, fem minuter service på plats och en timme tillbaka kan vi göra en insats per telefon eller med hjälp av våra fjärrsupportverktyg. Vid ett akut problem är det alltid viktigare att kunden kommer igång än att vi dyker upp personligen, säger Mattias för att klargöra det effektiva med service på distans.

25 eller 150 kg avfall?
Så har också flertalet av Printprofils kunder en hyrd lösning med ett ingående serviceavtal. Vilket i sin tur ger Mattias och hans kollegor möjlighet att arbeta med god framförhållning och dessutom integrera kunderna i Printprofils inriktning på miljömedvetna val.

Miljön är central i företagets affärsidé, menar Mattias, och ger ett exempel.

– Till de flesta skrivare och kopiatorer på marknaden finns billiga bläckpatroner och tonerkassetter, som kan vara lockande att köpa. Men då ska man också ställa sig frågan hur de fungerar. Läckande patroner kan resultera i dyra reparationer och ur återvinningssynpunkt är självfallet bättre att lämna ifrån sig toners som ger 25 kg avfall på ett år istället för 150 kg, säger han.

Det här är viktiga budskap, tycker han. Och pratar gärna med både gamla och blivande kunder om nyttan med att alltid använda rekommenderade produkter, vilket han nu även kan göra på våra nätverksträffar.

– Vi har inte nätverkat så mycket tidigare, så därför kändes det helt rätt att gå med i Nätverket Österlen och på det sättet komma ut och träffa nya människor under trevliga och givande former, säger Mattias.

Text och foto: Lars Fredell, informationsansvarig Nätverket Österlen
lars.f@natverketosterlen.se

Printprofil i Ystad AB
Rotfruktsgatan 1, 271 54 Ystad
Telefon: 0411-55 97 47
E-post: info@printprofil.se
Hemsida: www.printprofil.se


REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar