header20190423

Företag i Nätverket: Knut Edstrand Byggnads AB

kebab_1.jpg
Jonas Edstrand representerar tredje generationen i ledningen för familjeföretaget Knut Edstrand Byggnads AB.

KEBAB - ett alldeles lagom byggföretag

Stora byggföretag bygger nästan bara stora hus, en del mindre företag bygger både stort och smått. På familjeägda Knut Edstrand Byggnads AB i Smedstorp vet man att kombinationen fungerar.
- Det svåra är inte att bygga, det avgörande är att skapa bra relationer med kunder och leverantörer och med sina medarbetare, säger Jonas Edstrand.

Jonas är vd och tredje generation i ledningen för företaget, som runt om på Österlen mest är känt under det förkortade namnet KEBAB. Från huvudkontoret i Smedstorp leder han och hans farbror Lasse den dagliga verksamheten. Projekten finns främst i Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner.

På hemsidan sätter företaget en tämligen exakt beskrivning av verksamheten: ”Vi är ingen stor byggare, även om vi är ett av de största privata byggföretagen på Österlen, men vi är precis lagom stora för vår marknad.”

Nästan 60 års erfarenhet

I begreppet ”lagom” ligger inte bara en beskrivning av det geografiska området utan också personalstyrkan på 50 medarbetare. Av dessa utgör 25 byggnadssnickare och 10 murare stommen i den byggande verksamheten. Medelåldern på de anställda är 35 år.

kebab_2.jpg
Kerstin Johansson sköter administrationen på företaget och är för närvarande enda kvinnan av 50 anställda.

KEBAB startades 1961 av Jonas farfar Knut Edstrand. Därefter tog Knuts söner Per-Åke, Tommy och Lasse över och i dag ägs och leds företaget av Jonas och hans farbror Lasse. Fadern Per-Åke är ordförande i styrelsen.

- Den långa historiken och den lokala förankringen är grundläggande för oss. Vi kan vår marknad och vi är väl bekanta med förhållandena som bestämmer hur vi ska bygga på bästa sätt. Ofta är det detaljer som avgör hur värmeekonomi och framtida underhållsbehov kommer att se ut i ett nytt hus, säger Jonas Edstrand.

Aktuella stora projekt

Många års erfarenhet gör att man har stött på och löst alla typer av problem och utmaningar som en byggare behöver kunna hantera. Inga uppdrag är omöjliga och inte heller för små eller för stora.

Några av de större projekten på senare år har utförts hos Skånefrö och JHL, båda i Tommarp, och hos Ingelsta kalkon alldeles utanför Smedstorp. Under 2018 gör KEBAB tillbyggnader på en förskola i Smedstorp och en i Tomelilla. I Ystad renoveras 138 badrum i lägenheter och man har även en pågående byggproduktion av cirka 100 lägenheter åt olika privata beställare i Ystad för att nämna några av projekten i orderboken.

kebab_3.jpg
Snickaren Patrik Edstrand håller tillsammans med sin farbror Jonas koll när snickarlärlingen Markus Holmqvist spikar tak i tillbyggnaden på förskolan i Smedstorp.

Tips: Beställ på hösten!

- Planeringsmässigt fungerar de så att de större projekten är ryggraden i verksamheten, medan de mindre stöttar upp och kompletterar, säger Jonas, som dessutom har ett tips till alla fastboende och inte minst sommargäster som vill bygga nytt, bygga till eller renovera.

- Ofta kommer förfrågningarna från husägarna efter påsk eller på försommaren. Det gör att vi kan ha svårt att planera in jobben på tider som passar. Bäst för båda parter är om kontakterna tas på hösten, så att vi kan göra arbetena i januari och februari. Då har vi mer ”ledig” tid och vintern är bra för inomhusjobb, säger han.

Framtidens utmaningar

Även i den långa tidshorisonten ser Jonas kundrelationerna som ett bärande inslag i företagets identitet. Men också förmågan att dra nytta av ny teknik och utveckla bra rutiner.

- Framtiden innebär nya utmaningar för branschen. Vi vet att konjunkturen går upp och går ner, så det är bara att anpassa sig och hela tiden ligga i framkant. Dessutom måste vi se till att alltid vara en attraktiv arbetsgivare, så att vi kan rekrytera nya medarbetare, säger Jonas Edstrand.

kebab_4.jpg
Företagets minsta bygge sitter välkomnande ovanför entrén till kontoret i Smedstorp.

De nya i företaget kommer nästan uteslutande från gymnasieskolornas bygglinjer. Vilket i sin tur pekar på behovet av en framtidsinriktad utveckling i regionen – inte minst på utbildningsområdet. KEBAB tar kontinuerligt emot lärlingar och gör ett par nyanställningar bland dessa varje år.

Plussiffror och Nätverket

Att det går att driva och utveckla ett byggföretag på Österlen är KEBAB i sig ett bra exempel på. I bokslutshistoriken finns bara ett år (byggkrisens 1992) med röda siffror. Alla andra år är positiva och numera bygger och renoverar man för drygt 100 miljoner kronor årligen.

- Och i Nätverket Österlen finns många framgångsrika företag att knyta kontakter med. Arrangemangen är alltid trevliga, säger Jonas Edstrand.

Text och foto: Lars Fredell
Informationsansvarig Nätverket Österlen
lars.f@natverketosterlen.se 

Knut Edstrand Byggnads AB
Storgatan 46
273 98 Smedstorp
Telefon: 0414-515 50
E-post: kebab@edstrands.se
Hemsida: www.edstrands.se

kebab.jpg

 

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar