header20190423

Företag i Nätverket: Ystad Energi

Jessica Fredson
Jessica Fredson på Ystad Energi ser en spännande framtid när det gäller utvecklingen på energiområdet.

Energibolaget som är mer än ett hål i väggen för kunderna

För att vara ett företag som huvudsakligen har sina kundkontakter via hål i väggen och rör i marken känner Ystad Energi att företaget har en väldigt nära relation med sina kunder.
- Så är det och det har vi dessutom tydligt skrivit in i vår värdegrund att vi ska ha, säger Jessica Fredson, som är vd i Ystad Energi.

Ett kommunalt energibolag har en betydligt viktigare roll i samhället i dag än det hade för låt säga 150 år sedan när det som i Ystads och flera andra kommuners fall ”bara” handlade om att leverera gas till köksspisar och några gatlampor.

Ystad Energi har fyra affärsområden: Elnät, elhandel, stadsnät och fjärrvärme.Ungefär 13 500 kunder förses med elektricitet, 1 600 kunder har fjärrvärme och 4 300 kunder är anslutna till stadsnätet.

Hela Ystad är med andra ord ständigt beroende av vad Ystad Energi gör och vad de planerar för framtiden.

- Mot den bakgrunden är det viktigt för oss att verka nära våra kunder och möta deras behov med moderna och effektiva lösningar, säger Jessica Fredson.

Fibernätet snart utbyggt
Det mest aktuella exemplet på nya projekt är utbyggnaden av det fiberoptiska stadsnätet, som ska ge hela kommunen tillgång till snabbt och tillförlitligt internet. Om två år ska nätet var helt utbyggt.

- Utbyggnaden började på landsbygden eftersom behovet var störst där och sedan har vi arbetat oss in mot de centrala och nya delarna av tätorten. Bra internetanslutning är viktigt ur många aspekter – möjligheten till studier och arbete på distans, som blir allt vanligare, är ett av många exempel, säger Jessica Fredson.

Ystad Energis utveckling

Ett fullt utbyggt stadsnät ger också leverantörerna av vatten och el möjlighet att automatisera mätaravläsningarna. Det ger en bättre kontroll för att styra verksamheten och det kan hänföras till ägarens krav på affärsmässighet i verksamheten.

- Vi ska både vara affärsmässiga och samhällsnyttiga. Det senare kan beskrivas ur flera olika aspekter. Ett exempel är vårt engagemang i Nätverket Österlen. Det passar bra in vår ambition att stödja ungdomars idrottande och utveckling, säger Jessica Fredson.

Andra samhällsanknutna arrangemang där Ystad Energi syns är Gräddbullsloppet, Stafettmaran för barn och Seniormässan.

Skånes lägsta fjärrvärmepris
Det affärsmässiga uppträdandet innebär att verksamheterna ska gå med plus utan att man för den skull tar ut höga priser. För närvarande är det tvärtom så att Ystad kan stoltsera med Skånes lägsta fjärrvärmepris. På elsidan finns det orter som har lägre priser men Ystad har å andra sidan ett av de kommunala elbolag som höjt priset minst 2018. *

De satsningar som gjorts och fortlöpande görs ska leva upp till en vision som lades fast 2013 och innebär att kommunen ska ha en högklassig infrastruktur för att kunna möta en befolkningstillväxt på en procent per år.

Det faktum att all kabel numera är nergrävd i jorden istället för att bitvis hänga på stolpar är ett av flera led i moderniseringen av infrastrukturen på elsidan. På värmeområdet görs omfattande arbeten på fjärrvärmecentralen – dels i form av en stor ackumulatortank som medger jämn drift, dels planer på en helt ny panna.

ackumulatortank
Den nya ackumulatortanken gör det möjligt att driva pannorna i värmeverket med jämn effekt. Nästa steg i bygget är att förse tornet med en ljussprakande fasad.

 

- Men vi ska inte bara vara effektiva utan också se till att vi bidrar till en hållbar utveckling. Exempelvis säljer vi numera bara el från förnybara källor som vatten, biobränsle, sol och vind. På fjärrvärmesidan använder vi från och med vintern 2018 genomgående biobränsle och med tillskott av rapsolja vid tillfälliga toppar, säger Jessica Fredson.

Fossilfri kommun 2020
Målsättningen i Ystad är att kommunen ska vara fossilfri år 2020, vilket är självfallet en utmaning för ett energiföretag. Jessica Fredson pekar då bland annat på de möjligheter som solenergin ger. Redan i dag kommer 10 procent av elen i det lokala nätet från sol och vind. Där räknar Ystad Energi med en ökning.

Allt detta ska ske i nära samarbete med kommunens invånare samt med blickarna även riktade utåt.

- Omvärldsbevakning och kundkontakter är viktiga för oss, säger Jessica Fredson, som har koll på vad som händer runt om i energivärlden bland annat genom att sitta med i styrelsen för branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Men viktigast i omvärlden är ändå kunderna. 2017 tog Ystad Energi beslutet att ha sin egen kundtjänst istället för att använda kommunens.

- Det ger oss en närhet till kunderna som otroligt viktig. Kunderna ska inte bara se oss i form av servicebilar som kör runt på gatorna. De ska veta att det är oss de pratar med om sina energifrågor, att de är välkomna att besöka oss och att vi lyssnar på dem och lär oss av dem, säger Jessica Fredson.

*/ Priserna på el, uppvärmning, sophämtning, vatten och avlopp i landets 290 kommuner presenteras årligen i en rapport från Nils Holgersson-gruppen, som ägs av HSB, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, Bostadsrätterna och SABO.

Text: Lars Fredell, informationsansvarig Nätverket Österlen
lars.f@natverketosterlen.se
Bilder: Lars Fredell och Ystad Energi

Om Ystad Energi
Fridhemsgatan 24, Ystad
Telefon: 0411-57 70 00
E-post: ystadenergi@ystad.se
Hemsida: www.ystad.se/ystadenergi

Bolaget ägs till 100 procent av Ystads kommun genom koncernbolaget Ytornet. I koncernen ingår exempelvis även Y-bostäder, Ystad Industrifastigheter, Ystads teater och Ystads Saltsjöbad.
Försäljningen av el sköts av dotterbolaget Ystad Energihandel AB, som bildades 1 januari 2018. Ystad Energi omsätter 200 miljoner kronor. Elnätet svarar för 44 procent av verksamheten, fjärrvärmen för 39 procent medan gatubelysning och stadsnät står för resten.
Ystad Energi har en gemensam ledning med ansvariga från respektive avdelning representerade. Däremot finns det två olika styrelser, en för Ystad Energi AB och en för Ystad Energihandel AB. Styrelserna utses av kommunfullmäktige.

Ystad Energis värdeord
- Nära
- Affärsmässiga och samhällsnyttiga
- Moderna

ystadenergi_logo

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar