header20190423

Företag i Nätverket: Cederblad & Co

Ingrid Petersson
”Byråns flesta kunder är ägarledda företag. Det är allt från enmansföretag till stora koncerner, men vi har också en del privatkunder”, berättar Ingrid Petersson, vd för Cederblad & Co Revisionsbyrå.

Personligt engagemang i mötet med kunderna och deras behov 

Vid mitt besök inför denna artikel möttes jag av ”Ursäkta röran”. Runt om i receptionen stod det dataskärmar och lådor med sladdar av olika slag. Jag kom mitt uppe i ett datorbyte.

- För att vara i framkant som revisionsbyrå, så gäller det att vara uppdaterad, säger Ingrid Petersson, vd och auktoriserad revisor och redovisningskonsult i Cederblad & Co Revisionsbyrå. Det mesta idag sker digitalt, men visst förekommer det att underlag kommer i en plastkasse, men det är inte lika vanligt nu som förr.

Jag besöker revisionsbyråns senaste tillskott, Tomelilla-kontoret. I september 2018 tog Cederblads över verksamhet och personal från TREAB revision och har flyttat in i dess ljusa, ändamålsenliga lokaler på Simrishamnsvägen.

- Satsningen i Tomelilla var naturlig. Vi hade en längre tid letat efter någonstans att expandera och när möjligheten uppenbarade sig, så slog vi till. TREAB har samma värderingar och arbetar som vi, nära kunden. Österlen är en intressant marknad med många företag.

Grundat i Kristianstad 1977
Cederblads grundades 1977 och har sitt säte i Kristianstad. De har utöver Kristianstad och Tomelilla filialer i Malmö och Ystad. I Tomelilla finns tio anställda och de bemannar även Ystadkontoret. I Kristianstad är 15 anställda och i Malmö fem.

Cederblads
Revisionsbyrån har 25 anställda och kontor på fyra orter: Kristianstad, Tomelilla, Malmö och Ystad.

Revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalanden. Tystnadsplikten är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras och kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen.

Cederblad & Co revisionsbyrå har kompetenser som möter upp mot dessa grundpelare till nytta för sina kunder. De har revisorer, redovisningskonsulter, löneadministratörer och rådgivare.

- Vi kan erbjuda bra lösningar, bra rutiner. Vi jobbar proaktivt och fungerar ofta också som bollplank, säger Ingrid Petersson.

- Vi är hela tiden uppmärksamma på vad som sker, förbättrar oss ständigt, utbildar oss med allt nytt som sker kring våra regelverk. Allt för att möta våra kunders behov och krav.

Samarbeten och nätverk

Något som vd:n Ingrid Petersson påpekar är vikten av samarbete, samverkan i olika nätverk. Cederblads har både nationell och internationell samverkan. Nationellt i fristående byråers rikstäckande organisation SVEREV och internationellt samarbetar de och tar del av specialister via DFK International.

- Vi är ett alternativ till de stora revisionsbyråerna. Vår vision är att bli starka på vår lokala marknad. Vi behövs, slår Ingrid Petersson fast.

Jag undrade hur det kom sig att de blev med i vårt nätverk, Nätverket Österlen. Svaret kom snabbt.

- Det var genom Lars Tjärnehov, TREAB:s ägare. Han rekommenderade nätverket. Det verkar också vara ett bra nätverk. Med bra föreläsare och en bra satsning på elitsatsande ungdomar. Så är det framför allt ett företagsnätverk där vi får viktiga kontaktytor, säger Ingrid Petersson.

Viktigt i marknadsföringen

- Vi är också aktiva i nätverk i Kristianstad och delvis också i Malmö, men det är svårare där. Nätverkande är också en del av vår marknadsföring att sprida igenkänningen av vårt varumärke.

Kontorets gökur klämtar i bakgrunden och mitt möte med vd:n Ingrid Petersson vid Cederblad & Co revisionsbyrå är över för denna gången. För dem väntar nu den mest hektiska tiden för revisorer, våren med alla årsbokslut och revisionsberättelser. Lycka till med er Österlensatsning!

Text och foto: Hanseric Jonsgården, medlemsambassadör

Cederblad & Co Revisionsbyrå AB

KRISTIANSTAD
Björkhemsvägen 11, Kristianstad
Telefon: 044-187270
E-post: crab.kristianstad@cederblads.se
MALMÖ
Carlsgatan 12 A vån 8, Malmö
Telefon: 040-100410
E-post: crab.malmo@cederblads.se
TOMELILLA
Simrishamnsvägen 39, Tomelilla
Telefon: 0417-13540
E-post: crab.tomelilla@cederblads.se
YSTAD
Nils Ahlins gata 2 A, Ystad
Telefon: 0411-14452
E-post: crab.tomelilla@cederblads.se

Hemsida: www.cederblads.se
Cederblads värdegrund:
Passion – Ansvar – Affärsmannaskap

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar