header2021

Företag i Nätverket: P.S. Wallgren Konsult

Pernilla Wallgren
Pernilla Wallgren har kontoret hemma i villan, som hon och hennes man byggt utanför Stora Herrestad. Kunderna träffar hon när hon talar på konferenser och seminarier eller på plats ute hos de uppdragsgivare hon jobbar för.

Pernilla vet hur ett bra företag ser ut – och hur det skapas

Ingen verksamhet blir framgångsrik och lönsam utan bra ledarskap och motiverade medarbetare. I många företag och organisationer letar man efter svaret på hur de ska göra för att skapa en sådan arbetsmiljö. Nätverksmedlemmen Pernilla Wallgren kan sitta inne med lösningen.

Hon börjar med att höja ett varningens finger.

- Nästan alla vill ha enkla lösningar. Sanningen är att de sällan finns. Däremot finns det nästan alltid en potential att med små eller större förändringar starta en process som gör att verksamheten utvecklas i en önskvärd riktning, säger Pernilla Wallgren.

Vi träffas över en kopp kaffe och en god hembakad kaka på hennes kontor, som är identiskt med Pernillas och hennes makes moderna villa i utkanten av Stora Herrestad. Här sitter hon dock mest för att läsa in sig på sina uppdrag och planera.

Lyssnar på chefer och medarbetare
Kunderna träffar hon när hon talar på konferenser och seminarier eller på plats ute hos de uppdragsgivare hon jobbar för. Som organisationskonsult måste hon se hur verksamheterna fungerar och höra vad chefer och medarbetare har att säga.

- Det finns en övertro på att förändringar skapas genom att skicka cheferna på ledarskapskurser. Den typen av insatser ska snarare ses som ett komplement till en helhetslösning, där man tar ett bredare grepp över hur organisationen ser ut och hur chefer och medarbetare vill att den ska fungera, säger Pernilla.

Den slutsatsen har hon kommit fram till efter många år som anställd både i privat och offentlig verksamhet. Innan hon startade sitt eget konsultföretag arbetade hon med arbetsmarknadsfrågor och utveckling av en ny modernare myndighet, Arbetsförmedlingen. Dessförinnan arbetade hon i olika projekt på Academedia AB. Under 2000-2004 läste Pernilla på högskolan och tog en magisterexamen i organisationspsykologi.

Stora skillnader
Examensarbetet bestod bland annat av studier av hur arbetsmiljöerna kan se ut i ett ungt, modernt IT-företag jämfört med en politisk organisation (Region Skåne) och Folktandvården.

- Skillnaderna var som väntat stora. Medan de anställda på IT-företaget hade ett stort mått av självstyrande under ansvar och en fantastisk arbetsmiljö fanns i stort sett alla motsatser inom Folktandvården. Inom den politiska organisationen fanns det både bra och mindre bra resultat, berättar hon.


En modern organisation behöver oftast ta en intern temperaturmätare innan de sätter igång med förändringar eller rekryteringar. Det kan mycket väl vara så att företaget sitter på kompetens internt som de kan bygga vidare på eller kan det behövas en ommöblering av arbetsuppgifterna. Effektivare arbete ger företaget nöjdare kunder och gladare medarbetare. Bilden visar flera av de verktygen Pernilla använder, oftast behövs bara något enstaka verktyg användas.

Varningssignaler
Vilka är då tecknen på att en organisation inte mår bra och behöver utvecklas?

- En väldigt påtaglig signal är stor personalomsättning och/eller ostrukturerat arbetstempo och klagomål från kund. Det visar nästan alltid att något inte är bra i verksamheten. Om många slutar och många behöver rekryteras blir det en belastning för företaget – både när det gäller kostnader och lönsamhet, säger Pernilla.

Här, menar hon, är det i första hand viktigt att se över hur allt fungerar på företaget – och vad som inte gör det. Vilka värderingar står företaget för? Vilken kompetens har vi och vilken behöver vi? Vilket ledarskap står vi för? Hur tycker medarbetarna att företaget fungerar? Lyssnar ledningen på dem?

- När vi har rett ut frågor av den typen, kan vi gemensamt starta en process där företagets mål sätts i centrum för hur den samlade kompetensen ska användas och vilka värderingar som organisationen är överens om ska gälla.

Kan kosta på
Alla åtgärder känns förstås inte alltid bekväma för alla inblandade. Men slutresultatet blir ofta väldigt bra och det i sin tur kan avläsas i bättre lönsamhet, friskare och nöjdare medarbetare – inklusive chefer.

Pernilla vet vad hon talar om. Och hon har inte bara råd att ge till chefer och medarbetare som redan finns i en organisation. Ett av hennes favoritråd till personer som söker jobb är detta:

- Ta referenser på din blivande chef. Det kan ge viktig information om det är rätt arbetsplats för dig och om du är rätt person för jobbet du söker.

Text och foto: Lars Fredell
lars.f @natverketosterlen.se

P.S. Wallgren Konsult AB
Stora Herrestad
Telefon: 0706-251 609
E-post: p.s.wallgren@outlook.com
Pernilla Wallgren företagsrådgivare, föreläsare, rekryterare och coach. Strategisk analys av ditt företags organisering, kompetensförsörjning och varumärkesutveckling. För effektivare välmående arbetsplatser med kreativitet och framtidsfokus.

Nätverkskalender

Nästa frukostmöte hålls på Ystads teater våren 2022.

Följ Teambloggen på Facebook

Gilla oss på Facebook