header20190423

Företag i Nätverket: PG Etikett

IMG_3140.jpg

Litet företag med stora visioner

Det började som en hobby hemma på ägaren Per Grundströms gård i Skurup 2009.
Idag har nyblivna nätverksföretaget PG Etikett 13 anställda och omsätter lika många miljoner om året.
Hemligheten?
– Flexibilitet, personlig kundkontakt och givetvis hög kvalitet i leveranserna, säger ägaren och grundaren Per Grundström.

Ibland blir saker och ting inte riktigt som man tänkt sig. Målsättningar uppnås inte, visioner spricker, drömmar krossas.
Eller så blir det tvärtom – och ändå inte alls som man tänkt sig.
Det vill säga när alla mål infrias, visioner förverkligas och drömmar uppfylls. Med råge.
– När jag startade företaget hade jag ingen aning om att det skulle bli så här stort, att det skulle växa så snabbt. Det var en hobbyverksamhet och jag skötte hela produktionen från gården, säger Per Grundström medan han tillsammans med dottern Lina visar Nätverket Österlen runt i de nya lokalerna vid Nils Holgerssons företagspark.

IMG_3158.jpg

Dubblat omsättningen
Hit flyttade PG Etikett 2015 och sedan dess har expansionen och utvecklingen gått snabbt. På tre år har företaget gått från fem till tretton anställda och samtidigt fördubblat den årliga omsättningen, som 2017 kommer att överstiga 13 miljoner kronor. Den lilla enmansfirman som inledningsvis uteslutande producerade blomstersigill till små lokala företag, har numera en kundkrets vars geografiska spridning omfattar hela Sverige.
– Vi säljer en del i Danmark och Norge också och har ibland leveranser även till Polen och Tyskland. Vår nya maskinpark ger oss helt andra förutsättningar i tillverkningen och vi har nog kapacitet att växa till 20 miljoner kronor om året i dessa lokaler. Men om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer vi att bli trångbodda även här, säger Per som har varit verksam i etikettbranschen sedan 1977.

collage.jpg

Stor potential
PG Etikett driver han sedan 2009 med hustrun Britt-Marie som delägare och dottern Lina som möjlig arvtagare den dagen Per bestämmer sig för att gå i pension.
– Men jag kommer inte att sluta när jag är 65, den saken är säker. Jag har fortfarande mål och visioner som jag vill jobba med. Det finns som sagt god tillväxtpotential i företaget men samtidigt får vi inte bli för stora. Många som blir uppköpta tappar kvalitet i relationen gentemot kunden och så vill jag inte att det ska bli.
Den personliga kundkontakten är, tillsammans med flexibilitet och snabba leveranser, viktiga grundstenar i PG Etiketts varumärke. Vidare borgar djupa kunskaper i olika material, häftämnen och trycktekniker för hög kvalitet i alla led av processen.

Personlig kundrelation
– Vi har en personlig relation till många av våra kunder även om de sitter i exempelvis Stockholm. Feedback och uppföljning är väldigt viktigt för oss, säger Lina som själv stortrivs hos PG Etikett.
Hon har en Service Management-utbildning i sitt CV och jobbade tidigare med ekonomi i ett shippingbolag. Lina är den som kommer att ha ansvaret för företagets representation hos Nätverket Österlen, där PG Etikett blev medlem 2017.
Välkommen till Nätverket Österlen, säger vi.

Text och foto: Kostas Foussianis
press@natverketosterlen.se

PG Etikett
Korrehusgatan 6
274 30 Skurup
Telefon: 0411-852 05
E-post: info@pgetikett.se
Hemsida: http://pgetikett.se

 

PG-etikett.jpg

  

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar