header20190423

Företag i Nätverket: Mazars

mazars
”Lokal idrott och näringsliv hand i hand”
14 000 medarbetare i 72 olika länder – revisions- och rådgivningsbyrån Mazars är tveklöst att betrakta som ett stort internationellt företag. Som dock sätter högt värde på gemenskapen mellan stora och små i Nätverket Österlen.
– Alla företag i Nätverket är lika viktiga oavsett storlek och den jämställdhetsprincipen tycker vi i Mazars är viktig, säger Anders Persson som är chef på Ystadkontoret.
 
Pennor, papper och pärmar om vartannat, på varandra, överallt … och kontorsrum som ser exakt likadana ut och omges av ganska formella, grå och trista allmänna ytor.
Så kan det ofta se ut på en revisionsbyrå år 2014.
Mazars i Ystad är inte en av dem.

Harmonisk atmosfär
Lokalen, som är inrymd i ett gammalt stenhus mitt emot Bornholms-terminalen, präglas av rymd, harmoni och värme. Det är snyggt och prydligt men långt ifrån opersonligt. Mellan de två fåtöljerna i hallen finns en stor ljuslykta medan en rund, randig och färgglad matta bryter av den i övrigt mer diskreta kulören.  
Harmonin tycks prägla även atmosfären i företaget – och hållningen gentemot kunderna.
– Vårt sätt att arbeta kännetecknas av att vi ger våra kunder service, engagemang, närhet och kvalitet på ett personligt sätt. Tillsammans med kunden bygger vi en relation och kontinuitet som är bra för företagets utveckling. Vi ger helt enkelt våra kunder mer än de förväntar sig och det vi levererar håller alltid hög kvalitet, säger Anders Persson som är chef på Mazars i Ystad. 

Internationell fullservicebyrå

Mazars är en internationell fullservicebyrå som erbjuder tjänster inom revision, rådgivning, redovisning, IFRS/finansiell rapportering, skatt, Corporate Finance, bolagsärenden och internrevision.
Revision är företagets största affärsområde. Mazars arbetar med allt från
lagstadgad och frivillig revision till IT-revision och internrevision.

02
Internationellt arbetar man även med revision av mänskliga rättigheter och hållbarhetsredovisningar.
– Vi bryr oss mer än bara om kundens affärer, oavsett om det handlar om ett uppdrag för små ägarledda företag eller multinationella koncerner, säger Anders Persson.

13 kontor i Sverige
Mazars globala närvaro omfattar 72 länder och närmare 14 000 medarbetare. I Sverige arbetar cirka 250 personer i företaget som är den sjunde största byrån på marknaden. Kontoret i Ystad är ett av sammanlagt 13 på den svenska marknaden.
– Att vara störst är inte ett mål i sig, men att vara bland de bästa och att leverera hög kvalitet kommer alltid att vara viktigt för oss, säger Anders Persson.
De flesta av Ystadfilialens kunder är lokala företag från sydöstra Skåne och några av dem är redan med i Nätverket Österlen där Mazars just blivit medlem.
– Nätverket Österlen verkar vara ett väl fungerande nätverk som täcker in hela Sydöstra Skåne, som vi alla månar om mycket. Inom nätverket känns alla företag – stora som små – lika viktiga och jämställda, något som vi på Mazars känner är jätteviktigt i dagens företagsklimat, säger Anders Persson som är mycket positiv till Nätverket Österlens satsning på lokala elitsatsande idrottsungdomar.

Stort idrottsintresse
– Näringslivet och den lokala idrotten brukar gå hand i hand både på mindre orter och i städer så det känns kul och relevant att vara med och stötta en sådan satsning. Dessutom är idrottsintresset stort här på byrån, då många hos oss har varit och kanske fortfarande är högpresterande idrottsutövare eller har barn och ungdomar som är på väg in i en idrottslig karriär. Vi vet alla vad det betyder med lite extra ”uppbackning” och inte minst att få ett positivt gensvar för all hård och slitsam träning.
Anders och hans kollegor hoppas genom medlemskapet kunna sprida sin kunskap och kompetens samtidigt som de tar del av den gemenskap som genomsyrar företagsklimatet i Nätverket Österlen.
Text och foto: Kostas Foussianis
E-post: resereportern@gmail.com
 
FAKTA MAZARS

Adress: Spanienfararegatan 17, 271 39 Ystad
Telefon: +46 411-56 44 40
Fax: +46 411-56 44 41
E-post: ystad@mazars.se
Hemsida: http://www.mazars.se/

03
 
 
– Jag fick jobb som marknadschef på Persöner i Ystad men startade så småningom en egen inredningsarkitekturbyrå med basen i Göteborg. Vi jobbade med objekt över hela skandinavien och affärerna gick strålande.
Ända fram till 1991.
Då kom den stora bankkrisen.
Den slog till lika oväntat som obarmhärtigt.
– I princip hela arkitektbranschen stod utan arbete men jag hade som tur var redan uppgraderat min kompetens genom att utbilda mig till fastighetsmäklare. Så jag sadlade om ganska snabbt, säger Hardy medan Waldy pockar på uppmärksamheten vid ett av bordsbenen.
Hardy grundade SMP – en traditionell mäklarbyrå med småhus och bostadsrätter till försäljning. Senare utvecklades verksamheten när fokus kom att riktas mot den tysktalande marknaden. I samverkan med ett antal andra mäklare tog Hardy fram en huskatalog med ett 80-tal objekt i södra Sverige.

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar