header2021

Företag i Nätverket: Bring International

Ingemar Persson
Ingemar Persson är platschef hos logistikföretaget Bring International i Ystad. Goda geografiska kunskaper är ett måste både för honom och hans medarbetare.

Bring håller igång Ystads färjetrafik

Alla har vi väl sett dem, långtradarna med den gröna Bring-logotypen. Kanske har du undrat var det kommer från och vart de ska. Ingemar Persson vet. Han är platschef hos medlemsföretaget Bring International i Ystad, som styr mycket av den gröna trafiken.

Bring är Nordens fjärde största logistikföretag. Det har skapats genom förvärv av större och mindre fraktaktörer i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Holland och Storbritannien. Bring ägs av Posten Norge och har omkring 17 000 anställda.

Viktigt nav
I Ystad jobbar ett knappt 20-tal av medarbetarna inom den del av koncernen som heter Bring International. Ystad är ett av totalt nio svenska kontor. Hamnen i Ystad är ett viktigt nav i verksamheten.

- Vi har ungefär 20 000 överfarter på ett år med färjorna till och från Polen från Ystad. Dessutom trafikerar vi Polen från Karlskrona med ytterligare 6 000 överfarter, berättar Ingemar Persson.

För att få detta att fungera disponerar han cirka 150 fordon som ägs av ett 60-tal fristående åkerier i Polen och Sverige och kör på kontrakt för Bring. Alla bilarna bär Brings märkning och symboler. Dessutom förfogar han över ytterligare kapacitet i form av lokala och kontinentala åkare.

- Det optimala är att transportera på egna bilar till 75-80 procent och sedan driva resten med kortvariga lösningar. På det sättet får vi ett system där vi hela tiden kan garantera kunderna tillförlitliga transporter, säger Ingemar Persson.

Flera bolag blev ett
I Sverige startade Bring sin verksamhet genom att fyra större speditionsföretag köptes in 2011. Både Ingemar Persson och flera av hans nuvarande medarbetare kom in i Bring genom de förvärven. Det innebär att många av dem har lång erfarenhet och gedigna kunskaper om internationella transporter.

- Kraven på oss som arbetar här är stora. Dels måste medarbetarna ha bra kunskaper i geografi, dels ska de vara affärsmässiga och inte minst kreativa. Hur noggrant en rutt än läggs upp måste speditörerna och trafikledarna på kontoret här i Ystad vara flexibla nog att styra om en transport när exempelvis ett problem uppstår längs vägen.


Brings logotyp syns på många transportfordon både på Österlen och långt ner i Europa. Från kontoret i Ystad styrs 150 fordon.

Kontakter via sms
För att alla transportkedjor ska fungera har speditörerna ständig kontakt med chaufförerna i Sverige och ute i Europa. Det mesta av den kommunikationen hanteras i form av sms. En importgrupp sköter kontakterna med de fordon som ska till Sverige och exportgrupp har hand om fordonen som lämnar landet.

- Man kan lugnt säga att vårt kontor bygger på en stor samlad erfarenhet bland medarbetarna. Där ligger också värdet i företaget. När de anställda går hem för dagen tar de i praktiken hela företagets värde med sig, säger Ingemar för att vi ska förstå innebörden av speditörernas gedigna kunskaper.

Snabbt ökad lönsamhet
Som i alla företag går värdet självfallet även att mäta i pengar. Bring International i Ystad omsatte cirka 210 miljoner kronor i fjol. På några få år har omsättningen fördubblats och sedan starten 2011 har kontorsmarginalen ökat från en till sex procent.

- Vi hade några tuffa år i början, när verksamheter från flera olika företag skulle samordnas under ett tak. Men när allt var på plats och medarbetarnas samlade erfarenheter hade koordinerats kunde vi se hur frakterna blev allt effektivare. Inte minst handlar det om att ta bort så många ”tomma” mil som möjligt i transportsystemet.

Beväpnade vakter
Från Ystad dirigeras framför allt trafik till och från Polen, Slovakien, Tjeckien och Ukraina. Vart och ett av länderna med sina speciella förutsättningar. Dock är det lite lugnare nu än för några år sedan.

- När det var som mest oroligt och osäkert i Ukraina fick långtradarna samlas ihop i konvojer med beväpnade vakter i hytterna. Det var tufft, inte minst för chaufförerna.

Ett mer beständigt problem är väntetider på grund av inställda färjor och av köer på vägarna, inte minst på väg till och från Ystad. Eftersom kontoret ligger på genomfartsvägen Dragongatan har Ingemar närkontakt med problematiken. Och här har han många synpunkter och idéer att dela med sig av – även på Nätverkets möten anar vi.

- Men framför allt har vi gått med i Nätverket Österlen för att vi ska få träffa andra företagare och att de ska få träffa Bring. Det är socialt viktigt att röra sig ute bland företagen och få del av deras syn på olika saker. Inte bara för att göra affärer, säger Ingemar Persson.
- Dessutom känns det helt rätt för oss att vara med i ett sammanhang där en del av intäkterna går till att stödja lokala idrottsungdomar. Det ser jag som ett samhällsansvar för ett företag.

Text: Lars Fredell
lars.f@natverketosterlen.se

Bring International
Dragongatan 49
271 23 Ystad
Telefon: 0411-298 50
Hemsida: www.bring.se

Bring

 

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar