header2021 höst

Detta vill företagarna själva ändra på

140626-andra

 

Många företagare önskar enklare regler för att kunna driva företag med lust och framgång. Vill du veta hur företagare i just din bransch upplever och hanterar regler i sin vardag?
Tillväxtverket har intervjuat ett 40-tal företagare om hur deras vardag ser ut och hur de ser på de regler som finns att förhålla sig till. Hittills har företagare från 16 kommuner och fyra branscher blivit intervjuade och det i fyra branscher – hotell- och restaurang, tillverkning, handel och transport.

Hotell- och restaurangbranschen
För företagare i hotell- och restaurang är bemötandet och attityden hos myndigheterna ett viktigt förbättringsområde.

Många upplever att tjänstemän på myndigheter ser lite olika på saker och ting. Vissa kommuner hjälper till med att göra rätt medan andra letar fel. De intervjuade företagarna saknar även dialog och förståelse för deras verklighet. De upplever också att det är svårt att ha kunskap om alla regler de berörs av.
Läs mer om vad företagare i hotell- och restaurangbranschen tycker »

Tillverkningsbranschen
I tillverkningsbranschen upplever en dryg tredjedel av företagen att tiden de lägger på administration har ökat de senaste tre åren.
Företagarna som tillfrågats tycker att det saknas information när det tillkommer nya regler som berör dem, och de skulle gärna vilja ha mer stöd här. De vill också att inspektioner samordnas bättre.

Några av företagen lyfter upp miljöområdet som hårt reglerat vilket innebär att man måste söka tillstånd för småsaker.
Läs mer om vad företagare i tillverkningsbranchen tycker »


Handelsbranschen
Företagare i handelsbranschen är många gånger hårt pressade och framhåller att de har små marginaler och utsatt konkurrenssituation. Det finns många konkurrenter med mycket större ekonomiska resurser som de ska förhålla sig till.

Några gemensamma teman som framträdde vid intervjuerna med handlarna var att de istället för att anställa fler ofta väljer att jobba mer. Regler är en del av vardagen men mer dialog önskas.

Många önskar mer flexibilitet från Skatteverkets sida, exempelvis att kunna betala in momspengarna i förväg inför semestern.
Läs mer om vad företagare i handelsbranschen tycker här »

Transportbranschen
Transportbranschen är en bransch i förändring. Från att tidigare bestått av många små aktörer konsolideras den nu. På en del håll sköts vissa delar av företagandet, som till exempel fakturering och marknadsföring, centralt av det gemensamma bolaget.

Många företagare i branschen upplever att de konkurrerar med oseriösa företag som kan utföra samma tjänster till lägre pris genom att inte följa reglerna. Detta vill man att myndigheterna ska göra något åt.

Många kommenterar även kör- och vilotidsreglerna. De tycker reglerna i grund och botten är bra men reagerar på hur de är utformade.
Läs mer om vad företagare i transportbranschen tycker »

Källa: Visma

 

Planerade frukostmöten

Nästa frukostmöte hålls på Ystads teater våren 2022.

AKTUELLA DATUM 2021

After work 2021
After work
4 november, Ystad

Det hände 2021
» Frukostmöte med Åsa Wikforss
» Frukostmöte med Börje Salming
» Frukostmöte med Oscar Hugoson
» Frukostmöte med Petra Malm

Det hände 2020
» Frukostmöte med Jessica Löfström
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf

Det hände 2019
» Frukost med Katarina Gospic
» Frukost med Therese Alshammar
» Frukost med Henri Reis
» Frukost med Albin Tingsvall
» Frukost med Janne Björge
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf
» Gåsamingel 2019

Det hände 2018
» Frukost med Kajsa Bergqvist
» Frukost med Ulrika Sandmark
» Frukost med Joakim Haeggman
» Frukost med Malin Tillmar
» Frukost med Olof Stenhammar
» Nätverket Open Golf
» Gåsamingel 2018

Det hände 2017
» Frukost med Anette Norberg
» Frukost med Anders Nilsson
» Frukost med Therese Sjögran
» Frukost med Fanny Sunesson
» Frukost med Lars Axelsson
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag 2017

Det hände 2016
» Frukost med Nadja Casadei
» Frukost med ESS Lund
» Frukost med Anders Andersson
» Frukost med Eva-Lena Frick
» Frukost med Anna Bråkenhielm
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag 2016

Det hände 2015
» Frukost med Emy Blixt
» Frukost med Anders Gärderud
» Frukost med Erik Hamrén
» Frukost med Helen Alfredsson
» Frukost med Daniel Berlin
» Nätverket Open Golf
» Jubileumsmiddagen 2015

Det hände 2014
» Frukost med Bert Karlsson
» Frukost med Ulrich Ammundsen
» Frukost med Helene Persson
» Frukost med Jan Sidemo
» Frukost med Johan Wester
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag 2014

 

Följ Teambloggen på Facebook

Gilla oss på Facebook

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar