header2021 höst

Utbilda dig och lev längre

140625-utbilda

Kvinnor lever generellt sett längre än män, men nu minskar skillnaderna mellan könen och i stället framträder en annan faktor som påverkar livslängden – utbildning.
Enligt SCB har medellivslängden under de senaste åren varit fem år högre för dem med eftergymnasial utbildning än för dem som enbart har grundskoleutbildning.

Eftergymnasialt utbildade lever längst
Eftergymnasialt utbildade har lägst dödlighet i nästan alla åldrar, vilket innebär att en större andel i denna grupp når de högsta åldrarna.

Utbildning viktigare än kön
Den ålder då hälften är kvar i livet är några år lägre bland män än bland kvinnor. För män är det 85 år för eftergymnasialt utbildade, 83 år för gymnasialt utbildade och 81 år för män med grundskoleutbildning.

Kvinnorna är överlag 3 år äldre när hälften är kvar i livet - 88, 86 respektive 84 år vid de olika utbildningsnivåerna, men det är ändå en mindre skillnad jämfört med de 5 år som skiljer mellan olika utbildningsgrader.

Så ökar medellivslängden
Under perioden 2000‑2012 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat för kvinnor och män på alla utbildningsnivåer. Mest har den ökat för män med eftergymnasial utbildning, från 81,5 till 83,3 år. Det är en ökning med två månader per år. Kvinnor som enbart har grundskoleutbildning har haft den minsta ökningen av medellivslängden, mindre än ett halvt år totalt.

Fotnot: Med återstående medellivslängd menar SCB hur många år som i genomsnitt återstår att leva från 30 års ålder om dödligheten inte förändras i framtiden.

SCB: Medellivslängden ökar mest för högutbildade »

Källa: Visma

Planerade frukostmöten

Nästa frukostmöte hålls på Ystads teater våren 2022.

AKTUELLA DATUM 2021

After work 2021
After work
4 november, Ystad

Det hände 2021
» Frukostmöte med Åsa Wikforss
» Frukostmöte med Börje Salming
» Frukostmöte med Oscar Hugoson
» Frukostmöte med Petra Malm

Det hände 2020
» Frukostmöte med Jessica Löfström
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf

Det hände 2019
» Frukost med Katarina Gospic
» Frukost med Therese Alshammar
» Frukost med Henri Reis
» Frukost med Albin Tingsvall
» Frukost med Janne Björge
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf
» Gåsamingel 2019

Det hände 2018
» Frukost med Kajsa Bergqvist
» Frukost med Ulrika Sandmark
» Frukost med Joakim Haeggman
» Frukost med Malin Tillmar
» Frukost med Olof Stenhammar
» Nätverket Open Golf
» Gåsamingel 2018

Det hände 2017
» Frukost med Anette Norberg
» Frukost med Anders Nilsson
» Frukost med Therese Sjögran
» Frukost med Fanny Sunesson
» Frukost med Lars Axelsson
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag 2017

Det hände 2016
» Frukost med Nadja Casadei
» Frukost med ESS Lund
» Frukost med Anders Andersson
» Frukost med Eva-Lena Frick
» Frukost med Anna Bråkenhielm
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag 2016

Det hände 2015
» Frukost med Emy Blixt
» Frukost med Anders Gärderud
» Frukost med Erik Hamrén
» Frukost med Helen Alfredsson
» Frukost med Daniel Berlin
» Nätverket Open Golf
» Jubileumsmiddagen 2015

Det hände 2014
» Frukost med Bert Karlsson
» Frukost med Ulrich Ammundsen
» Frukost med Helene Persson
» Frukost med Jan Sidemo
» Frukost med Johan Wester
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag 2014

 

Följ Teambloggen på Facebook

Gilla oss på Facebook

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar